Scopul Institutului

Institutul de Studii Politice Conservatoare Mihai Eminescu este un institut de studii și teorie politică, având statutul unei fundații de utilitate publică. Prin activitățile sale, Institutul studiază și promovează valorile și principiile fundamentale ale doctrinei conservatoare, relevând tipurile de manifestare actuale în diverse domenii – politic, juridic, educațional, cultural, economic ș.a.m.d.

Scopul este de a contribui la evoluția politică doctrinară a conservatorismului, pentru a întări și dezvolta democrația pe principii conservatoare în țara noastră și în lume, precum și de a organiza eficient formarea unei elite și profesionalizarea clasei politice românești prin activitatea de perfecționare educațională și culturală.